Ing. Carmen Marian

 

Rezumat

Competitivitatea unei firme reprezintă potenţialul ei şi diagnosticarea este foarte importantă pentru stabilirea poziţiei firmei pe piaţă.
În lucrare sunt prezentaţi indicatorii care determină competitivitatea, cu referire la politica actuală ce vizează creşterea competitivităţii economice a României, pentru ca apoi să fie analizată competitivitatea firmelor din domeniul sudării.
Este analizat succint mediul economic în care se desfăşoară activitatea de sudare şi în care competitivitatea acţionează în structurarea pieţei. Competitivitatea este determinată în mare măsură de factori calitativi, care înglobează normele de calitate în domeniu, certificarea conformităţii, calitatea resurselor umane. Legat de aceste aspecte lucrarea prezintă sistemul de certificare a producătorilor de structuri sudate bazat pe standardul EN ISO 3834, dezvoltat de Federaţia Europeană de Sudură (EWF). Este prezentată, de asemenea, situaţia firmelor certificate din România în contextul european şi pregătirea personalului de specialitate la nivel internaţional.