As. Dr. Ing. Gabriella Magdalena MESZAR, Prof. Dr. Ing. Francisc TUSZ

 

Rezumat

Prezenta lucrare stabileşte metoda optimă de îndreptare a tablelor subţiri din metodele de îndreptare cunoscute, optimizarea luând în considerare: costurile, timpul, de lucru, eficienţa procedeului de îndreptare şi calitatea tablelor îndreptate.