Dr. ing. Sorin Savu

 

Rezumat

Rezistenţa electrică scăzută şi rezistenţa mecanică mare a sârmelor utilizate la microcontacte electrice, reprezintă caracteristici dorite pentru componentele dispozitivelor electronice industriale.
Lucrarea propune o nouă metodă de realizare a îmbinărilor şi microîmbinărilor pe conductori electrici, utilizând drept sursă termică plasma de microunde în atmosferă controlată sau necontrolată. Pentru realizarea plasmei de microunde, se utilizează un generator de microunde şi o cameră de încălzire mono-mode. Pentru experimentări au fost utilizate sârme din cupru având diametrul de 0,5 mm utilizate la confecţionarea pinilor de la contactele electrice. Pentru iniţierea arcului de plasmă au fost utilizaţi electrozi cilindrici de ferită de bariu tip W având diametrele de 20 mm si înălţimile de 4; 6 si 8 mm. Generatorul de microunde utilizat a fost un generator clasic având puterea ajustabilă de la 0 la 1250 W.
Lucrarea prezintă condiţiile de iniţiere şi stabilizare a plasmei de microunde, la un nivel scăzut al puterii injectate în electrozii de ferită, precum şi o analiză a mecanismelor procesului de încălzire cu microunde, pentru obţinerea plasmei de microunde.
Caracteristica urmărită în timpul experimentărilor a fost rezistenţa electrică a îmbinărilor realizate. Astfel, înaintea procesului de îmbinare, a fost determinată rezistenţa electrică a fiecăreia dintre sârmele supuse îmbinării, urmând ca dupa realizarea îmbinării să fie determinată sş rezistenţa electrică a îmbinării. Cele două valori au fost utilizate la aprecierea influenţei procesului de îmbinare asupra comportării electrice a îmbinării, urmând ca la final rezistenţa electrică a îmbinării să fie comparată cu rezistenţa electrică a unor probe similare, obţinute prin utilizarea altor procedee de îmbinare cum sunt: laser, micro-WIG, descărcare de arc şi lipire.