Prof.dr.ing. Ion Mitelea, Ing. Claudia Dorohoi

 

Rezumat

Calculul curenţilor de sudare şi determinarea formei impulsului de descărcare prin transformator, la sudarea electrică prin presiune cu energie înmagazinată, necesită cunoaşterea prealabilă a parametrilor circuitului de descărcare, a parametrilor constructivi ai transformatorului de sudare şi a parametrilor circuitului exterior.
În funcţie de aceşti parametri, descărcarea condensatoarelor prin transformatorul de sudare poate avea un caracter aperiodic, periodic amortizat sau cu atenuare critică.
Forma impulsului de descărcare şi valoarea maximă a curentului de sudare sunt  parametri tehnologici deosebit de importanţi la sudarea electrică prin presiune a aliajelor cu efect de memorie a formei, deoarece proprietăţile acestora în zona sudurii nu trebuie să fie alterate. Aceste mărimi de proces sunt influenţate de valorile parametrilor sub care este înmagazinată energia în condensatoare şi de raportul de transformare K al transformatorului de sudare.
În lucrare se analizează factorii de influenţă ai curentului de sudare, determinarea valorii maxime a curentului de sudare, variaţia curentului în timp, la sudarea aliajelor Fe-Mn-Si cu efect de memorie a formei. 
Materialele de sudat au fost sub formă de benzi, cu grosimea de 0,52 - 0,54 mm şi lăţimea de 4,58 - 4,75 mm.