Prof.dr.ing Gheorghe Zecheru, Ing. Darius Meşca, Conf.dr.ing. Gheorghe Drăghici

 

Rezumat

Lucrarea prezintă conţinutul şi rezultatele programului experimental realizat în vederea evidenţierii influenţelor modului de amplasare a îmbinărilor sudate asupra rezistenţei şi durabilităţii la oboseală a grinzilor fabricate prin sudare, supuse în cursul utilizării la solicitări variabile cu cicluri ondulante de încovoiere.