Dipl. ing. Thomas Kruse

 

Rezumat

În articol se analizează determinarea costurilor lucrărilor de sudare, pe baza duratelor operaţiilor care se desfăşoară în timpul realizării construcţiei sudate şi a factorilor de influenţă a acestora. Astfel, autorul împarte durata de realizare a unei îmbinări sudate (de fabricaţie a unei construcţii sudate) în: durata de timp pentru pregătirea fabricaţiei, durata timpului auxiliar, durata procesului de sudare, duratele de întrerupere precum şi costurile materiale care însoţesc procesul. În încheiere se arată că, îndeplinirea cerinţelor de calitate nu va putea fi singurul scop al unei întreprinderi productive, clientul dorind în plus din partea executentului prezentarea la contractare a corelaţiei calitate-cantitate, a termenelor de livrare, a costurilo, a protecţiei mediului, a siguranţei/protecţiei muncii.