Dr. ing. Wilfried Storch, Dipl. ing. Ralf Boywitt

 

Rezumat

Lucrarea descrie posibilităţile de aplicare a procedeului de sudare prin frecare cu element activ rotitor la îmbinarea conductorilor electrici masivi ai generatoarelor electrice din centralele energetice. Figurile din lucrare ilustrează pachete de conductori din cupru, din componenţa generatoarelor electrice, respectiv a rotoarelor acestora. Îmbinările sudate WIG şi prin frecare cu element activ rotitor au fost supuse la încercări de tracţiune, măsurători de duritate, analiză de macrostructuri, rezultatele obţinute comparându-se cu cele ale metalului de bază. Se face de asemenea o comparaţie între rezultatele obţinute cu noua tehnologie şi cele obţinute cu tehnologiile anterioare, de sudare prin topire, respectiv de lipire.