Dr. ing. Dora Magheţ, Dr. ing. Gabriela Mărginean, Prof.dr.ing. Ion Mitelea, Prof. dr.ing. Arjana Davidescu, Prof.dr.ing. Waltraut Brandl

 

Rezumat

Acoperirile de suprafaţă sunt utilizate, de regulă, pentru protejarea aliajelor la temperaturi ridicate, în vederea prevenirii degradării suprafeţei lor şi pentru izolarea materialului faţă de mediile firbinţi. Protejarea împotriva oxidării este asigurată prin formarea unui strat compact, stabil şi aderent de oxid (de obicei Al2O3), care acţionează ca o barieră între metalul substratului şi gazele firbinţi. Un tip de acoperire, utilizar în mod frecvent în ultimii ani, este MCrAlY (MFe, Co, Ni). Un strat aderent şi protector de alumină se formează pe MCrAlY în timpul oxidării la temperaturi cuprinse între 850 - 1300 grade C. Chiar dacă aceste depuneri au o rezistenţă excelentă la oxidare, durata lor de viaţă poate fi limitată de diferiţi factori de mediu. În timpul expunerii la temperaturi foarte înalte a depunerilor, concentraţia de aluminiu poate să scadă sub nivelul limită admis. Astfel, depunerea nu mai poate constitui un strat protector de alumină şi trebuie înlocuită. Comportarea la oxidare a MCrAlY poate fi influenţată atât prin tehnicile de pulverizare, cât şi prin tratamentul ulterior al depunerilor, respectiv prin variaţia compoziţiei chimice a materialului pulverizat. În această lucrare, s-a studiat comportarea la oxidare a depunerilor obţinute prin pulverizare cu viteză mare cu oxigen (HVOF) a MCrAlY. Depunerile au fost obţinute cu trei tipuri de pulberi: FeCrAlY (Al - 6% greutate), CoNiCrAlY (Al - 8% greutate) şi pulbere de CoNiCrAlY modificată (dopată cu monopulberi de Al2O3 - 2% greutate). Depunerile au fost oxidate izotermic la 950 grade C diferite perioade de timp, utilizându-se metode de măsurare termo-gravimetrice pentru a determina viteză constantă de oxidare. Cinetica relaţiilor de oxidare a arătat că, depunearea obţinută din pulbere MCrAlY dopată, prezintă cea mai bună comportare la oxidare.