Prof.dr.ing. Viorel Micloşi

 

Rezumat

După o succintă prezentare a unor idei mai vechi în privinţa temperaturii la puncte martensitice Ms şi Mf, se dicută factorii care influenţează aceste temperaturi, cu focalizare pe cazul particular al zonei influenţate termic prin sudare. Sunt subliniate efectele semnificative ale temperaturii de austenitizare şi vitezei de răcire asupra acestor temperaturi. Ca rezultat al acestor efecte, sunt discutate modificările care intervin în dinamica trasformării martensitice din ZIT, concretizate în favorizarea acumulării hidrogenului în regiunea adiacentă zonei de legătură şi creşterea procentajului austenitei reziduale. Este subliniată necesitatea ca, mai ales în cazul unor oţeluri cu zestre mare de aliere, la care sudarea este urmată de un tratament termic, temperatura de preâncălzire şi între treceri să fie corelată cu valorile reale ale temperaturilo Ms şi Mf corespunzătoare ZIT-ului şi nu corespunzătoare materialului de bază. Este evidenţiat faptul că, zonele de început şi de sfârşit de rând, precum şi rândurile scurte (de reparaţii) sunt critice sub aspectul corelării amintite mai sus.