Img. EWE Traian Mihordea, Stud. Sorin Mihordea

 

Rezumat

Comportarea la sudare a aliajelor de aluminiu este determinată de tehnologia de elaborare şi turnare a lor, de modul de prelucrare a lor prin deformare plastică, de tratamentul termic care trebuie aplicat pieselor sudate şi de concepţia / proiectarea pieselor (structurilor) sudate din aceste aliaje.
Întocmirea specificaţiilor procedurilor de sudare respectiv calificarea procedurilor de sudare, trebuie făcute de inginerul sudor, după cunoaşterea “istoriei metalurgice” a piesei şi, după studierea  proprietăţilor fizice şi mecanice, a compoziţiei chimice respectiv a structurii metalografice a aliajului în cauză.
În cadrul studiului efectuat s-au respectat recomandările de calificare a procedurii de sudare pentru aliaje de aluminiu, dar s-a constatat că, îmbinările sudate realizate la aliaje de aluminiu, turnate în piese cu pereţi subţiri, se comportă diferit faţă de îmbinările sudate realizate la piese din aliaje de aluminiu laminate. De exemplu, la încercarea la tracţiune ruperea are loc întotdeauna în zona influenţată termic, iar alungirea la tracţiune nu este influenţată de faptul că metalul depus prin sudare are o alungire de câteva ori mai mare decât metalul de bază.
În lucrare se propune elaborarea unui standard pentru calificarea procedurilor de sudare a aliajelor de aluminiu  turnate în piese cu pereţi subţiri.