Ioan Sorin Leoveanu

 

Rezumat

Lucrarea propune modelarea numerică a fenomenelor complexe care guvernează procesele de sudare prin topire, procese care pot conduce la formarea unor băi metalice cu geometrii complexe, cunoscute sub numele de keyhole. Modelul matematic propus constă într-o succesiune de etape rezolvate prin analiză numerică, etape necesare pentru determinarea interacţiunilor dintre faza lichidă şi solidă, între faza lichidă şi atmosfera protectoare ca şi între faza lichidă şi plasma sursei de sudare. Geometria băii metalice de sudură (obţinută prin interfaţa dintre faza lichidă şi cea solidă) rezultă în urma disipării energiei sursei de sudare într-o matrice formată din mai multe surse punctiforme. Se obţine astfel o primă aproximare a câmpului termic şi o foarte bună aproximare a zonei în care acţionează sursa termică, precum şi datele necesare delimitării zonei în care are loc procesul de vaporizare.