Sorin Călăraşu

 

Rezumat

Repararea defectelor de continuitate rezultate din exploatare, cauzate de eroziuni şi coroziuni, apărute sub formă de cavităţi pe suprafaţa interioară a recipienţilor metalici sub presiune, este dictată de necesitatea de refacere a formei constructive iniţiale, pentru a se asigura operarea în condiţii de siguranţă concomitent cu creşterea duratei de serviciu. Lucrarea de faţă prezintă o tehnologie de reparaţii prin sudare, cu tratament termic post sudare ce poate fi aplicata in cazul recipienţilor cu pereţi groşi din oţeluri feritice slab aliate