Radu Roşu

 

Rezumat

Lucrarea prezintă rezultatele cercetărilor privind obţinerea de microstraturi biocompatibile de hidroxiapatită prin pulverizare termică în jet de plasmă, respectiv prin depunere cu fascicul laser, folosind analizele microscopice, difracţia cu raze X şi testele de biocompatibilitate realizate în laborator cu ajutorul lichidelor care simulează corpul uman (SBF). Totodată, se descrie modul de realizare a unui biocompozit titan-hidroxiapatită cu proprietăţi bioactive, prin tehnica metalurgiei pulberilor. În urma analizelor de difracţie cu raze X şi a analizelor chimice a microstraturilor depuse prin pulverizare termică în jet de plasmă, s-a observat că structura microstratului este formată din hidroxiapatită şi fosfat de calciu. Testele de biocompatibilitate, realizate în laborator cu ajutorul lichidelor care simulează corpul uman (SBF), au arătat că pierderile de masă au valori mici (15 mg/an) după cele 4 cicluri de încercare (total 582 ore), drept pentru care se consideră că probele analizate au o rezistenţă ridicată la coroziunea generalizată în mediu biologic simulat (SBF).