Doru Romulus Pascu, Traian Fleşer, Radu Roşu, Horea  Moldovan, Octavian Socolescu

 

 

Rezumat

Lucrarea prezintă modul de evaluare a calităţii îmbinărilor sudate a panourilor pereţi-membrană din sistemul vaporizator al Cazanului nr. 7 de 420 t abur/oră de la CET Halânga care a lucrat la temperaturi şi presiuni ridicate cca. 5000 ore, fiind apoi conservat cu azot timp de 20 ani. Prin analize chimice, examinări metalografice şi încercări mecanice de scurtă durată, efectuate pe probe şi epruvete prelevate atât din zona caldă (focar), cât şi din zona rece (cota 10…22 m) a vaporizatorului, s-au determinat: compoziţia chimică a ţevilor şi a platbandelor de legătură sudate în colţ (oţel aliat 16Mo3), structurile zonelor caracteristice îmbinărilor sudate, ferito-perlitice cu carburi de molibden, al căror estimator de durificare locală nu depăşeşte valoarea de 39,84%. Forţele de rupere au valori cuprinse între 123 şi 133 kN la panourile din zona rece, respectiv au valoarea maximă de 164 kN, la panourile din zona caldă.
Corelarea rezultatelor examinărilor structurale şi a încercărilor mecanice cu valorile impuse de norma PT ISCIR CR7/1 – 2003 pentru aceste produse permite evaluarea calităţii panourilor membrană, prelevate din atât din zona caldă, cât şi din zona rece a cazanului nr. 7 de la CET Halânga. Nivelul caracteristicilor structurale şi mecanice obţinute se află practic la valori apropiate, motiv pentru care aceste panouri se pot folosi la reparaţia Cazanului nr. 4, ce funcţionează în prezent la CET Halânga.