Text Box: < înapoi la Cuprins / Contents

2010

SUDURA 1 / 2010

 

CUPRINS / CONTENTS

 

  CERCETARE - DEZVOLTARE / RESERCH - DEVELOPEMENT

 

Rezumat Abstract

Rezumat

Abstract

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

Rezumat

Abstract

Rezumat

Abstract

Rezumat

Abstract

ASOCIAŢIA INFORMEAZĂ / THE SOCIETY INFORMS YOU

 

 • Preşedintele EWF 2011-2013.
 • EWF's President 2011-2013.

 • Revista SUDURA în 2010.
 • SUDURA Review 2010.

 • Comentarii la articole din SUDURA.
 • Comments of the articles from SUDURA.

EDITURA SUDURA / SUDURA PUBLISHING HOUSE

 

 • Apariţii noi.
 • New books.

 • Tarife publicare reclame 2010.
 • Prices for advertisments in 2010.

 • Lista firmelor cu reclame.
 • List of companies having advertisments.

RUBRICI DIVERSE / DIVERSES ARTICLES

 

 • Personale.
 • Personals.

 • Personale.
 • Personals.

 • Erată.
 • Errata.

 • Conferinţa ISIM 2010.
 • ISIM's Conference 2010.

SUDURA 2 / 2010

 

CUPRINS / CONTENTS

 

  CERCETARE - DEZVOLTARE / RESERCH - DEVELOPEMENT

 

Rezumat Abstract

Rezumat

 

Abstract

Rezumat Abstract

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

Rezumat

 

Abstract

Rezumat

 

Abstract

Rezumat

Abstract

ASOCIAŢIA INFORMEAZĂ / THE SOCIETY INFORMS YOU

 

 • Cotizaţiile ASR 2010-2011
 • ASR's fees

 • Personale
 • Personals

 • Personale
 • Personals

EDITURA SUDURA / SUDURA PUBLISHING HOUSE

 

 • Lista firmelor cu reclame.
 • List of companies having advertisments.

 • Tarife publicare reclame 2010.
 • Prices for advertisments in 2010.

SUDURA 3 / 2010

 

CUPRINS / CONTENTS

 

  CERCETARE - DEZVOLTARE / RESERCH - DEVELOPEMENT

 

Rezumat Abstract

Rezumat

 

Abstract

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

Rezumat

 

Abstract

Rezumat

 

Abstract

Rezumat

Abstract

Rezumat

Abstract

ASOCIAŢIA INFORMEAZĂ / THE SOCIETY INFORMS YOU

 

 • ASR - 20 ANI
 • ASR - 20 YEARS

 • Cotizaţiile ASR 2010-2011
 • ASR's fees

EDITURA SUDURA / SUDURA PUBLISHING HOUSE

 

 • Apariţii viitoare
 • Further books

 • Apariţii noi
 • New books

 • Lista firmelor cu reclame.
 • List of companies having advertisments.

 • Tarife reclame 2010
 • Prices for advertisments in 2010

 • Informaţii pentru autori
 • Informations for the authors

RUBRICI DIVERSE / DIVERSES ARTICLES

 

 • Erata articol Kotecki
 • Errata Kotecki article

SUDURA 4 / 2010

 

CUPRINS / CONTENTS

 

  CERCETARE - DEZVOLTARE / RESERCH - DEVELOPEMENT

 

Rezumat Abstract

Rezumat

 

Abstract

Rezumat Abstract

Rezumat Abstract

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

Rezumat

 

Abstract

Rezumat

 

Abstract

ASOCIAŢIA INFORMEAZĂ / THE SOCIETY INFORMS YOU

 

 • Universitatea POLITEHNICA din Timişoara - 90 de ani
 • POLITEHNICA University of Timisoara - 90 years

 • Personale
 • Personals

EDITURA SUDURA / SUDURA PUBLISHING HOUSE

 

 • Lista firmelor cu reclame.
 • List of companies having advertisments.

.