Text Box: < înapoi la Cuprins / Contents

2009

SUDURA 1 / 2009

 

CUPRINS / CONTENTS

 

  CERCETARE - DEZVOLTARE / RESERCH - DEVELOPEMENT

 

 • Cercetări asupra procesului de sudare MIG în curent pulsat a oţelurilor termorezistente, folosind materiale de adaos din aliaje cu bază de nichel (Partea II).
 • Researches concerning the MIG pulse welding of the thermoresistent steels using the filler materials based on nickel allozs (Part II).
  • I. Mitelea, M. Burcă, V.I. Safta, D. Ştefan

Rezumat

Abstract

 • Consideraţii asupra prelucrării cu jet de apă cu abraziv a materialelor stratificate suprapuse.
 • Considerations about the abrasive water jet processing of the overlapped stratified materials
  • T. Fleşer, B. Petrovici

Rezumat

Abstract

 • Experimentări de sudare sub apă cu sârmă tubulară cu autoprotecţie.
 • Underwater welding experiments, using the selfshielded flux cored wire.
  • Mariana Pârvu

Rezumat

Abstract

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

 • Tehnicile de lucru sub apă - DVS ca partener la lucrările de sudare şi tăiere sub apă.
 • Underwater work technics - DVS, as partner to the underwater welding and cutting works
  • W. Henz, P. Szelagowski, H. Zuther

Rezumat

Abstract

 • Sudarea automată WIG cu material de adaos a tablelor subţiri din oţel inoxidabil 18.8
 • Automatic WIG procedure, with filler materials, used to join 18.8 stainless steel sheets
  • Şt. Dragomir, V.I. Safta

Rezumat

Abstract

ASOCIAŢIA INFORMEAZĂ / THE SOCIETY INFORMS YOU

 

 • Înscriere în ASR.
 • Registering as ASR members.

 • Proiecte Europene.
 • European Project.

 • Oferte şi solicitări locuri de muncă.
 • Offers and solicitations of jobs.

 • Membri nou înscrişi.
 • New ASR members.

 • Proiecte naţionale: Proiect TIMEF.
 • National Projects : TIMEF Project.

 • Proiecte naţionale: Sudarea FSW - procedeu ecologic şi de mare eficienţă.
 • National Projects : FSW - ecologic and high efficiency procedure.
  • Lia Boţilă, Radu Cojocaru, Dorin Dehelean

 • Conferinţa ASR 2009.
 • ASR's Conference 2009.

 • ASR la 01.02.2009.
 • ASR's at 01.02.2009.

 • Cotizaţii ASR.
 • ASR's fees.

EDITURA SUDURA / SUDURA PUBLISHING HOUSE

 

 • Lista firmelor cu reclame.
 • List of companies having advertisments.

 • Apariţii noi.
 • New books.

 • Erată.

 • Revista SUDURA în anul 2008 .
 • SUDURA review in the year 2008 .

 • Tarife publicare reclame în revista SUDURA.
 • Prices for publishing advertisments in SUDURA review.

 • Oferte Editura Sudura.
 • Offers of the SUDURA Publishing House.

RUBRICI DIVERSE / DIVERSES ARTICLES

 

 • Personale.
 • Personals.

 • Sudura în lume.
 • Welding in the world.

 

SUDURA 2 / 2009

 

CUPRINS / CONTENTS

 

  CERCETARE - DEZVOLTARE / RESERCH - DEVELOPEMENT

 

 • Rezistenţa la oboseală gigaciclică a îmbinărilor cu suduri în colţ.
 • Gigacyclic resistance of components containing fillet welds.
  • M. Raţiu, H. Mateiu

Rezumat Abstract

 

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

 • Realizarea unor semifabricate "Tailored Blanks" din aluminiu, prin sudare prin frecare cu element activ rotitor /FSW - Friction Stir Welding), pentru autovehiculele sport "Audi R8".
 • Performance of the aluminium semi-manufactured products "Tailored Blanks", for the "Audi R8" sport car, made by friction stir welding.
  • A. von Strombeck

Rezumat

 

Abstract

 • Procedee de curăţare şi lustruire a suprafeţelor îmbinărilor sudate prin procedeul WIG a oţelurilor inoxidabile.
 • Cleaning and polishing the stainless steels welded joints surfaces obtained by WIG process.
  • V.I. Safta, B. Byhahn

Rezumat

Abstract

  REPORTAJE / REPORTAGE

 

 • Sisteme sigure de închidere şi de asamblare la autocamioane, sudate cu roboţi.
 • Auto-track safe systems for closing and assembling, made by robotic welding.
  • Peter Springfeld

 

ASOCIAŢIA INFORMEAZĂ / THE SOCIETY INFORMS YOU

 

 • Avantajele membrilor ASR
 • ASR's members avantages

 • Conferinţa ASR septembrie 2009.
 • ASR's Conference september 2009.

 • Ordinea de zi a Adunării Generale, aprilie 2009.
 • Agenda of General Meeting, april 2009.

 • Programul ASR 2009.
 • ASR's programme 2009.

 • Raportul ASR 2008 privind activitatea.
 • The ASR's activity in 2008.

 • Înscriere în ASR.
 • Registering as ASR members.

 • Oferte şi solicitări locuri de muncă.
 • Offers and solicitations of jobs.

 • Membri nou înscrişi.
 • New ASR members.

 • ASR la 01.04.2009.
 • ASR's at 01.04.2009.

EDITURA SUDURA / SUDURA PUBLISHING HOUSE

 

 • Lista firmelor cu reclame.
 • List of companies having advertisments.

 • Apariţii noi.
 • New books.

 • Standardizarea în sudură.
 • Welding standardisation.

 • Oferte Editura Sudura.
 • Offers of the SUDURA Publishing House.

RUBRICI DIVERSE / DIVERSES ARTICLES

 

 • Personale.
 • Personals.

 • Sudura în lume.
 • Welding in the world.

 • Noi servicii ISIM Timişoara.
 • New ISIM Timişoara services.

 • ISIMCERT.
 • ISIMCERT.

 

SUDURA 3 / 2009

CUPRINS / CONTENTS

 

  CERCETARE - DEZVOLTARE / RESERCH - DEVELOPEMENT

 

 • Instrument informatic pentru armonizarea sistemelor de examinare la cursurile din domeniul sudării.
 • IT tool for harmonising examinations in welding courses.
  • Luisa Quintino, Italo Fernandes

Rezumat

Abstract

 • Aspecte particulare la sudarea cu arc electric rotitor în câmp magnetic.
 • Characteristic features in the magnetically impelled arc butt welding.
  • V. Georgescu, D. Iordăchescu, B. Georgescu

Rezumat

Abstract

 • Experimentări privind comportarea la coroziune a îmbinărilor sudate ale aliajului de aluminiu 6061-T6.
 • Experimentation regarding the behaviour to corrosion of the weldings from aluminum allozs (6061-T6).
  • Şt. Dragomir

Rezumat

Abstract

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

 • Reguli vechi şi noi la sudarea ăn mediu de gaz protector - Partea I: Reguli de securitate a muncii.
 • Old and new rules in the gas-shielded metal-arc welding - Part I: Rules for the labor protection.
  • G. Aichele

Rezumat

Abstract

 • UIT ( Ultrasonic Impact Technology) - o posibilitate eficientă de prelungire considerabilă a duratei de viaţă a construcţiilor sudate.
 • UIT ( Ultrasonic Impact Technology) - an efficient possibility for the welded structures lifetime prolongation.
  • P. Gerster

Rezumat

Abstract

 • Prelucrarea cu laser a ţevilor groase şi subţiri.
 • Laser beam processing of thick and thin pipes.
  • Sonja Muller

Rezumat Abstract

ASOCIAŢIA INFORMEAZĂ / THE SOCIETY INFORMS YOU

 

 • Conferinţa ASR septembrie 2009.
 • ASR's Conference september 2009.

 • Înscriere în ASR.
 • Registering as ASR members.

 • Oferte şi solicitări locuri de muncă.
 • Offers and solicitations of jobs.

 • Cotizaţii ASR.
 • ASR's fees.

 • Proiect Weldspread.
 • Weldspread project.

 • Membri nou înscrişi.
 • New ASR members.

 • ASR la 01.06.2009.
 • ASR's at 01.06.2009.

 • Avantajele membrilor ASR
 • ASR's members avantages

EDITURA SUDURA / SUDURA PUBLISHING HOUSE

 

 • Lista firmelor cu reclame.
 • List of companies having advertisments.

 • Standardizarea în sudură.
 • Welding standardisation.

 • Oferte Editura Sudura.
 • Offers of the SUDURA Publishing House.

RUBRICI DIVERSE / DIVERSES ARTICLES

 

 • Personale.
 • Personals.

 • Sudura în lume.
 • Welding in the world.

 

SUDURA 4 / 2009

 

CUPRINS / CONTENTS

 

CERCETARE - DEZVOLTARE / RESERCH - DEVELOPEMENT

 

 • Transformări structurale în straturile depuse din oţel austenitic manganos.
 • Structural transformations in the deposited layers made from manganese austenitic steel.
  • I. Mitelea, I.Dr. Utu

Rezumat Abstract

 • Distribuţia actuală şi prognoza dezvoltării numărului de roboţi industriali pentru sudare în România.
 • Actual distribution and midterm development forecast of industrial robots for welding in Romania
  • N. Joni

Rezumat

Abstract

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

 • Tăierea cu plasmă a oţelurilor inoxidabile crom-nichel - Partea I: Variante, domenii de aplicare, calitatea.
 • Plasma cutting of the chromium-nickel stainless steel - Part I: Variants, fields of application, cut quality.
  • Hugo Simmler

Rezumat

Abstract

  REPORTAJE / REPORTAGE

 

 • Alternativă productivă la sudarea manuală, prin folosirea sârmelor tubulare cu autoprotecţie, în cadrul unei sârme de construcţii căi ferate.
 • Efficient alternative for the manual metal-arc welding using the self-shielded tubular cored wires, within a railway company..
  • Gerd Trommer, Marianne Walz

Rezumat

Abstract

ASOCIAŢIA INFORMEAZĂ / THE SOCIETY INFORMS YOU

 

 • Membri ASR, furnizori.
 • ASR's members, suppliers.

 • Înscriere în ASR.
 • Registering as ASR members.

 • Cotizaţii ASR.
 • ASR's fees.

 • Oferte şi solicitări locuri de muncă.
 • Offers and solicitations of jobs.

 • Proiect Weldspread.
 • Weldspread Project.

 • Conferinţa ASR Ploieşti 2010.
 • ASR's Conference Ploiesti 2010.

 • Lista firmelor cu reclame.
 • List of companies having advertisments.

 • Conferinţa ASR 2009. Program.
 • ASR's Conference 2009. Programme.

 • Adunarea Generală ASR.
 • ASR General Meeting.

 • Membri nou înscrişi.
 • New ASR members.

 • Concursul Tineretul Sudează.
 • "The Youth is Welding" Contest.

 • Avantajele membrilor ASR
 • ASR's members avantages

 • ASR la 01.08.2009.
 • ASR's at 01.08.2009.

EDITURA SUDURA / SUDURA PUBLISHING HOUSE

 

 • Lista firmelor cu reclame.
 • List of companies having advertisments.

 • Standardizarea în sudură.
 • Welding standardisation.

 • Tarife publicare reclame în revista SUDURA.
 • Prices for publishing advertisments in SUDURA review.

 • Apariţii noi.
 • New books.

 • Oferte Editura Sudura.
 • Offers of the SUDURA Publishing House.

RUBRICI DIVERSE / DIVERSES ARTICLES

 

 • Sudura în lume.
 • Welding in the world.

 • ISIMCERT.
 • ISIMCERT.

 

SUDURA 5 / 2009

 

CUPRINS / CONTENTS

 

CERCETARE - DEZVOLTARE / RESERCH - DEVELOPEMENT

 

 • Situaţia actuală a standardizării pe plan internaţional în domeniul sudării şi procedeelor conexe.
 • State of the art of International Standardisation in the field of Welding and allied processes.
  • D. von Hofe

Rezumat

Abstract

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

 • Cercetări experimentale privind tehnologia de sudare şi de verificare a calităţii îmbinărilor sudate, la sudarea aliajelor de aluminiu 6061-T6.
 • Experimental researches regarding the welding technology and quality of the welded joints made of 6061-T6 aluminum alloys.
  • Şt. Dragomir

Rezumat

Abstract

 • Reguli vechi şi noi la sudarea în mediu de gaz protector - Partea 2: Reguli care iau în considerare particularităţile materialelor de bază.
 • Old and new rules in the gas-shielded metal-arc welding - Part 2: Rules taking into consideration the base materials properties.
  • G. Aichele

Rezumat

Abstract

 • Tăierea cu plasmă a oţelurilor inoxidabile crom-nichel - Partea 2: Gaze de proces, caracteristici de calitate şi costuri.
 • Plasma cutting of the chromium-nickel stainless steels - Part 2: Process gases, quality characteristics and costs
  • H. Simler

Rezumat

Abstract

ASOCIAŢIA INFORMEAZĂ / THE SOCIETY INFORMS YOU

 

 • Raportul ASR.
 • ASR's report.

 • Cotizaţii ASR.
 • ASR's fees.

 • Program ASR 2010.
 • ASR's programme 2010.

 • ASR la 01.08.2009.
 • ASR's at 01.08.2009.

 • Evenimentele din Drobeta Tr. Severin.
 • ASR's action's at the town Drobeta Tr. Severin.

 • Consiliul de Administraţie şi Comisia de cenzori în perioada 2010-1012
 • Advisory board and Censor Committee between 2010-2012.

 • Conferinţa ASR Ploieşti 2010.
 • ASR's Conference Ploiesti 2010.

 • Câştigătorii concursului Tineretul Sudează.
 • Winners of the final contest "The Youth is Welding"..

 • Membri nou înscrişi.
 • New ASR members.

EDITURA SUDURA / SUDURA PUBLISHING HOUSE

 

 • Lista firmelor cu reclame.
 • List of companies having advertisments.

 • Apariţii viitoare.
 • Books in the future.

 • Oferte Editura Sudura.
 • Offers of the SUDURA Publishing House.

RUBRICI DIVERSE / DIVERSES ARTICLES

 

 • Sudura în lume.
 • Welding in the world.

 • Personale.
 • Personals.

 

SUDURA 6 / 2009

 

CUPRINS / CONTENTS

 

CERCETARE - DEZVOLTARE / RESERCH - DEVELOPEMENT

 

 • Cercetări privind sudarea în poziţie vertical ascendentă în domeniu siderurgic.
 • Researches concerning the upward butt welding in the ferrous metallurgy.
  • D. Mihăilescu, L. Stanciu, Aurelia Mihăilescu, Iuliana Magdalena Zburlea

Rezumat

Abstract

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

 • Reguli vechi şi noi la sudarea în mediu de gaz protector - Partea 3: Noutăţi privind echipamentele pentru sudare şi mijloacele auxiliare.
 • Old and new rules in the gas-shielded metal-arc welding - Part 3: Novelties about welding equipment and accesories.
  • G. Aichele

Rezumat

Abstract

 • Aplicarea sudării electrice prin presiune la compactarea lamelelor din cupru.
 • Electrical resistance welding application in compacting the coopper plates.
  • K. Gombos, B. GrieBbach

Rezumat

Abstract

 • Repararea prin sudare WIG a băilor de ulei turnate din aliaje de aluminiu de tipul Al-Si.
 • WIG reconditioning of the cast oil baths made from Al-Si aluminum alloys.
  • T. Mihordea, S. Mihordea

Rezumat

Abstract

ASOCIAŢIA INFORMEAZĂ / THE SOCIETY INFORMS YOU

 

 • Conferinţa ASR.
 • ASR's Conference 2010.

 • Activitatea internaţională a ASR.
 • ASR's International Activity.

 • Cotizaţii ASR.
 • ASR's fees.

 • Încheiere Proiect WELDSPREAD .
 • WELDSPREAD's project close.

 • ASR la 01.12.2009.
 • ASR's at 01.12.2009.

 • Membri ASR, furnizori.
 • ASR's members, suppliers.

EDITURA SUDURA / SUDURA PUBLISHING HOUSE

 

 • Lista firmelor cu reclame.
 • List of companies having advertisments.

 • Standardizarea în lume .
 • Welding standardisation .

 • Oferte Editura Sudura.
 • Offers of the SUDURA Publishing House.

RUBRICI DIVERSE / DIVERSES ARTICLES

 

 • Sudura în lume, Viena.
 • Welding in the world, Vienna.

 • Sudura în lume, Expo Arad.
 • Welding in the world, Exposition - Arad, Romania.

 • Personale.
 • Personals.

 • Revista Coroziune şi Protecţie Anticorozivă .
 • Corrosin's and anticorrosin preotection's review.

.

 

5