Text Box: < īnapoi la Cuprins / Contents

2008

SUDURA 1 / 2008

 

 

  CERCETARE - DEZVOLTARE / RESERCH - DEVELOPEMENT

 

 • Calificarea procedeului de sudare hibrid laser Nd:YAG şi laser CO2 plasmă, cu material de adaos sub formă de pulbere
 • Qualification of Nd:YAG and CO2 laser plasma hybrid welding with filler material powder
  • Karen Stelling, M. Lammers, H. Schobbert, T. Böllinghaus

Rezumat

 

Abstract

 • Microsudarea cu fascicul laser în regim pulsat pentru aplicaţii industriale
 • Pulsed laser micro-welding in industrial applications
  • V. Bîrdeanu

Rezumat

Abstract

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

 • Competenţă sau performanţă? Alegerea gazelor pentru sudarea MIG/MAG prin prisma performanţei procesului
 • Competence or performance? Selection of shielding gases for GMA welding by means of process performance
  • R. Molnar

Rezumat

 

Abstract

 

 • Sudarea cu productivitate mare în mediu de gaz protector cu elecrod fuzibil (Sudare MIG/MAG) – variante de procedee pentru mărirea productivităţii
 • High productivity shielded gas arc welding using fusible electrode (GMAW) – versions for increasing productivity
  • S. Thurner

Rezumat

 

Abstract

 

SUDURA 2 / 2008

 

 

  CERCETARE - DEZVOLTARE / RESERCH - DEVELOPEMENT

 

 • Corelaţia deformaţie-duritate la îmbinările din aluminiu sudate cap la cap prin presiune la rece

 • Strain-hardness correlation in aluminium butt cold welded joints
  • Mihaela Iordăchescu, Elena Scutelnicu, D. Iordăchescu, J. P. Rosellό, J. L. Ocaña

Rezumat

Abstract

 • Analiza cu elemente finite a comportării panoului de fund în structurile navale comerciale
 • Finite elements analysis of the behaviour of the bottom deck panel in commercial ship structures
  • I.D. Savu, S. V. Savu, N. Gherasim, M. Goldrac

Rezumat

Abstract

 • Influenţa parametrilor de puls asupra tensiunii efective şi asupra curentului efectiv la sudarea MIG în impulsuri de curent a aliajului AlMgSi0,5

 • Influence of the pulse parameters on the effective voltage and current in MIG pulse welding of the AlMgSi0,5 alloy
  • V-I. Safta

Rezumat

 

Abstract

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

 • Cercetări privind repararea prin sudare a unor piese turnate din aliaj de magneziu
 • Researches on the repairing by welding of cast components made from magnesium alloy
  • Gh. Şt. Riţiu, A. M. Câmpurean

Rezumat

Abstract

 • Soluţii prin sudare pentru întreţinerea şi modernizarea componentelor turbinelor cu gaz
 • Welding techniques for service and modernisation of the gas turbines components
  • W. Storch, A. Filert, I. Jokiel

Rezumat

Abstract

 

SUDURA 3 / 2008

 

 

  CERCETARE - DEZVOLTARE / RESERCH - DEVELOPEMENT

 

 • Sudarea cu laser a materialelor plastice - Trecerea în revistă din punct de vedere tehnologic
 • Laser welding of plactics - A technolgical overview
  • E. Haberstroh, W-M. Hoffmann

Rezumat Abstract

 • Particularităţi ale inspecţiei şi controlului subacvatic la structurile sudate

 • Features of welded structures inspection by underwater control
  • Mariana Pârvu

Rezumat

Abstract

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

 • Repararea prin sudare WIG a jantelor turnate din aliaje de aluminiu de tipul Al-Si

 • Repairing by TIG welding of the cast tyres made from Al-Si alloys
  • T. Mihordea

Rezumat

Abstract

 • Particularităţile sudării structurilor de dimensiuni mari
 • Features of high dimensions welded structures
  • F. Tusz, G. Meszar

Rezumat

Abstract

 • Felxibilitate mai înaltă şi eficienţă mai mare prin combinarea unui nou robot - portal cu părţile unei instalaţii existente
 • Higher flexibility and efficiency by using a combination between a new portal - robot and the existing installation's components
  • F. Niemert

Rezumat

 

Abstract

 

SUDURA 4 / 2008

 

 

  CERCETARE - DEZVOLTARE / RESERCH - DEVELOPEMENT

 

 • Inspecţia întârziată a sudurilor: o condiţie formulată incert şi de multe ori neglijată (Partea I)

 • Delayed inspection of the welded joints:uncertain formulated condition and too much neglected (Part I)
  • V. Micloşi

Rezumat Abstract

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

 • Lipirea cu flacăra a ţevilor din cupru de la instalaţiile casnice
 • Flame brazing of the coopper pipes in the domestic installations
  • N. Salecker

Rezumat

Abstract

 • O nouă posibilitate de control nedistructiv pentru supravegherea componentelor protejate împotriva coroziunii din cnstrucţiile sudate
 • A new possibility of nondestructive testing to survey the components protected against the corrosion within the welded structures
  • F. Zech, A.W.E. Nentwing, G. Wackerbauer, K. Wetzler

Rezumat

 

Abstract

 

SUDURA 5 / 2008

 

 

  CERCETARE - DEZVOLTARE / RESERCH - DEVELOPEMENT

 

 • Consideraţii asupra prelucrării cu jet de apă cu abraziv a materialelor stratificate
 • Considerations about the abrasive water jet processing of the stratified materials
  • B. Petrovici, T. Fleşer, M. Ghiţa, M. Vasilescu

Rezumat Abstract

 • Inspecţia întârziată a sudurilor: o condiţie formulată incert şi de multe ori neglijată (Partea II)
 • Delayed inspection of the welded joints: uncertain formulated condition and too much neglected (Part II)
  • V. Micloşi

Rezumat Abstract

 • Clasele de rezistenţă la oboseală şi durabilitatea îmbinărilor sudate prin frecare cu element activ rotitor ale aliajului de aluminiu Al 99,0
 • Fatique strength grades and operational endurance of the welded joints obtained from Al 99.0 alloy by friction stir welding
  • V. Safta, H. Mateiu, R. Cojocaru

Rezumat

Abstract

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

 • Cercetări  privind reabilitarea prin sudare a unui recipient sferic sub presiune
 • Researchs about welding rehabilitation for a spherical pressurized bin
  • T. Machedon , O. Bîgioi , Elena Machedon

Rezumat Abstract

 

SUDURA 6 / 2008

 

 

  CERCETARE - DEZVOLTARE / RESERCH - DEVELOPEMENT

 

 • Cercetări asupra procesului de sudare MIG în curent pulsat a oţelurilor termorezistente, folosind materiale de adaos din aliaje cu bază de nichel (Partea I)
 • Researches concerning the MIG pulse welding of the thermoresistent steel using the filler materials based on nickel allozs (Part I)
  • I. Mitelea, M. Burcă, D. Ştefan

Rezumat

 

Abstract

 

 

 • Determinarea experimentală a influenţei parametrilor de sudare MIG în impulsuri de curent, a aliajului AlMgSi 0,5, asupra puterii de puls
 • Experimental program for establishing the influence of MIG pulsed welding parameters of the AlMgSi 0,5 on the pulse power
  • V. I. Safta

Rezumat

 

Abstract

 

 

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

 • Lipirea tare a subansamblurilor din cupru
 • Brazing of cooper subassemblies
  • Ş. Dragomir

Rezumat

Abstract

 • Problematica formării fisurilor la construcţiile din oţel, zincate prin imersionare
 • Problem of cracks appearance in the steel constructions, galvanized bz immersion
  • H. Nies, G. Schambil, B. Stiefel

Rezumat

Abstract