Text Box: < înapoi la Cuprins / Contents

SUDURA 1 / 2004

 

 

CERCETARE - DEZVOLTARE / RESEARCH - DEVELOPMENT

 • Sudarea electrică prin presiune în puncte a tablelor din oţel zincate. Partea 2 – Energia termică introdusă în piesele de sudat şi încercările mecanice

 • Zinc Coated Steel Resistance Spot Welding. Part 2 – Thermal Input and Mechanical Tests
  • V. Gonçalves, M. Napoleao

Rezumat

 

Abstract

 • Poluarea electromagnetică armonică produsă de echipamentele de sudare cu ultrasunete
 • Electromagnetic Harmonic Pollution Produced by Ultrasonic Welding Equipments
  • D. Nicoară, I. Şora, A. Hedeş, O Oancă

Rezumat

Abstract

 • Sistem integrat în proiectarea asistată de calculator a tehnologiilor de sudare prin topire cu arc electric în mediu de gaz protector (SIA TEHSUD)

 • Integrated system in the computer assisted design of gas-shielded fusion arc welding technologies (SIA-TEHSUD)
  • I. Culda

 

PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 • Producerea în regim de bandă de asmablare a boghiurilor pentru vehicule de cale ferată

  • M. Wohlgenannt

 

 • Configurarea optimală a sistemelor robotizate, în funcţie de piesele care se sudează

  • N. Joni, F. Staicu

 

 • Sudarea cu element încălzitor a conductelor magistrale pentru gaz

  • Gh. Sima, Gh. Huţiu, Elena Stela Muncuţ

 

 

SUDURA 2 / 2004

 

 

CERCETARE - DEZVOLTARE / RESEARCH - DEVELOPMENT

 • Studiul influenţei deschiderii la rădăcină a rostului de sudare asupra tensiunilor interne şi asupra riscului de fisurare la rece a îmbinării sudate cap la cap. Partea I: Determinarea experimentală a valorilor forţei şi momentelor dintr-o îmbinare sudată utilizând încercarea IRC

 • Study of the influence of the width of the groove on the internal strass of a butt weld and on the cold cracking risk of a butt weld. Part I: Experimental determination, using the IRC testing, of the force and of the moments that are developed inside a butt weld
  • D. Savu

Rezumat

 

 

 

 

Abstract

 • Cercetări privind posibilitatea prelucrării oxigaz a rosturilor pentru sudarea oţelurilor de construcţii

 • Research regarding the oxygas processing of edges to weld structural steels
  • G. Marina, D. Cicic

 

PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 • Încărcarea prin sudare cu materiale de adaos de mare duritate, cu rezistenţă la şocuri şi uzură, a unor piese ale boghiurilor vagoanelor de cale ferată

  • V. Gh. Biriş, S. Fărcaş

 

 • Aplicarea sudării în tandem utilizând regimuri Master – Slave

  • Elena Muncuţ, Gh. Sima, Gabriella Meszar

 

 • Sudarea cu arcul electric a oţelurilor inoxidabile

  • H. Heuser

 

 • Înlocuirea ţevilor la cazane şi rezervoare. Lucrări de întreţinere prin sudare

  • K. Cramer

 

 • Sudarea cu două sârme

  • G. Trommer

 

 

SUDURA 3 / 2004

 

CERCETARE - DEZVOLTARE / RESEARCH - DEVELOPMENT

 • Simularea sudării hiperbarice uscate în poziţie orizontal. Partea I: Simularea sudării hiperbarice uscate

 • Simulation of the dry hyperbaric welding in the flat position. Part I: Simulation of the hyperbaric welding
  • D. Mihăilescu, Aurelia Mihăilescu

Rezumat

 

Abstract

 • Studiul influenţei deschiderii la rădăcină a rostului de sudare, asupra tensiunilor interne şi asupra riscului de fisurare la rece a îmbinării sudate cap la cap. Partea II: Evidenţierea experimentală a riscului de fisurare la rece în condiţiile utilizării unor rosturi cu deschideri mari şi medii de protecţie contaminate cu hidrogen
 • Study of the influence of the width of the groove on the internal stress of a butt weld and on the cold cracking risk of a butt weld. Part II: Experimental reveals of the cold cracking risk in large width of the groove and hydrogen addition conditions
  • D. Savu

Rezumat

 

 

 

Abstract

PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 • Cercetări privind stabilitatea procesului la sudarea în mediu de gaz protector cu sârme înalt aliate
  • G. Neubert, Manuela Zinke, J. Schröder

 

 • Protecţie contra uzurii la construcţia formelor pentru piese din aluminiu, prin elaborarea şi prelucrarea prin sudare a unor noi aliaje

  • U. Dilthey, E. Lugscheider, B. Balachov, H. Janssen, H. Kabatnik, Satya Kondapalli

 

 • Optimizarea rezistenţei straturilor protectoare contra uzurii

  • A. Gebert, H. Heinze, B. Bouaifi,E. Teupke, B. Reichmann

 

 • Tehnică de sudare dar şi mai mult. Exemple de lucrări de reparaţii la turbine ale centralelor termoelectrice

  • W. Storch, K. Blänsdorf, Insa Jokiel

 

 

SUDURA 4 / 2004

 

 

CERCETARE - DEZVOLTARE / RESEARCH - DEVELOPMENT

 • Simularea sudării hiperbarice uscate în poziţie orizontal. Partea II: Rezultatele încercărilor mecanice de laborator. Concluzii.

 • Simulation of the dry hyperbaric welding in the flat position. Part II: The results of the laboratory mechanical testing. Conclusions
  • D. Mihăilescu, Aurelia Mihăilescu

Rezumat

 

Abstract

 • Senzori cu laser pentru stabilirea poziţiei reale şi a formei rostului la sudarea cu arcul electric

 • A laser sensor for determining the real position and the shape of groove by arc welding
  • D. Bruehl, N. Joni, P. Câneparu

Rezumat

Abstract

PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 • Tehnicile autogene, cu flacăra oxigaz, în industria de prelucrare a metalelor

  • F.C. Plebuch, J. Stocker

 

 • Sudarea cu laser a tablelor pentru caroserii. Comportarea la sudare a oţelurilor cu granulaţie fină şi rezistenţă înaltă

  • Adeline Gurgey, C. Olaineck

 

 • De ce nu îmbinăm aluminiul cu oţelul prin lipire MIG?

  • U. Füssel, J. Zschetzsche, S. Jüttner

 

 • Sudarea electrică prin presiune în puncte a aliajelor de magneziu

  • M. Berndl, T. Bschorr, Heidi Cramer

 

 • Sudarea conductelor magistrale – performanţele şi limitele materialelor pentru sudare consumabile din perspectiva producătorilor (Partea I)

  • E. Perteneder, H. Königshofer, R. Bischof

 

 • Transport periculos de gaze pentru sudare

  • U. Tatter, Edda Wilke

 

 

SUDURA 5 / 2004

 

 

CERCETARE - DEZVOLTARE / RESEARCH - DEVELOPMENT

 • Influenţa proiectării constructive asupra rigidizării îmbinărilor sudate la nave. Partea I: Determinarea experimentală a influenţei soluţiei constructive asupra intensităţii de încastrare

 • Constructive design influence on the stiffening of welded joints in the shipbuilding. Part I: Experimental determination of the influence of the type of the construction on the intensity of restraint
  • I. D. Savu

Rezumat

 

Abstract

PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 • Sudarea conductelor magistrale – performanţele şi limitele materialelor pentru sudare din perspectiva producătorilor (Partea II)

  • E. Perteneder, H. Königshofer, R. Bischof

 

 • Aparenţă şi design – Cum nu se învaţă din greşeli

  • J. Schuster

 

 • Tehnică de sudare dar şi mai mult – Reparaţia în practică a carcaselor pentru turbine

  • W. Storch, K. Letsch, Insa Jokiel, G. Hilgendorff

 

 

SUDURA 6 / 2004

 

 

CERCETARE - DEZVOLTARE / RESEARCH - DEVELOPMENT

 • Cercetări comparative privind tehnologiile de tăiere termică folosind gaze diferite. Partea I: Determinari comparative privind starea plana de deformatie la taiere.

 • Comparative researches regarding the thermal cutting technologies using different gases.

  Part I: Comparative determinations regarding the plane state of strain in cutting

  • D. Dumbravă, V. Safta, G. Cristescu, I. Harjan, V. Stancu

Rezumat

 

Abstract

 • Influenţa proiectării constructive asupra rigidizării îmbinărilor sudate la nave. Partea II: Determinări experimentale ale influenţei elementelor de asamblare ale unei construcţii sudate asupra intensităţii de încastrare

 • Constructive design influence on the stiffening of welded joints in the shipbuilding. Part II: Experimental determination of the assembling elements of a construction on the intensity of restraint
  • I. D. Savu

Rezumat

 

 

Abstract

PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 • Pulverizare cu plasmă, un procedeu nou de acoperire termică
  • W. Vanschen

 

 • Comportarea oţelurilor cu granulaţie fină de mare rezistenţă la sudarea cu laser. Evaluarea rezultatelor obţinute cu probele sudate

  • Adeline Gurgey, C. Olaineck

 

 • Durata de acţionare relativă – o măsură a rentabilităţii?

  • R. Killing

 

 • Lipirea cu plasmă a tablelor subţiri cu suprafeţele îmbunătăţite

  • V. Wesling, Antonia Schram

 

 • Îmbinări sudate în puncte în construcţia de autovehicule, verificate nedistructiv cu un sistem de control cu ultrasunete asistat de calculator

  • G. Lorenz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2004

1/2004                  2/2004                 3/2004                  4/2004                  5/2004                 6/2004