Text Box: < înapoi la Cuprins / Contents

2005

1/2005                  2/2005                 3/2005                  4/2005                  5/2005                 6/2005

SUDURA 1 / 2005

 

 

CERCETARE - DEZVOLTARE / RESEARCH - DEVELOPMENT

 • Cercetări comparative privind tehnologiile de tăiere termică folosind gaze diferite

 • Comparative researches regarding the thermal cutting technologies using different gases
  • D. Dumbravă, V. Safta, E. Pămîntaş, G. Cristescu, I. Harjan, V. Stancu  

Rezumat

Abstract

PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 • Senzori optici pentru procesele de sudare mecanizate şi automatizate

  • U. Dilthey, K. Willms, G. Pritschow, H. Horber

 

 • Tăierea cu fascicul laser – principiul laserului şi indicaţii de deservire privind laserele uzuale

  • G. Aichele, L. Nickenig

 

 • Aspecte privind sudarea fibrelor de sticlă optice monomod

  • R. Luca

 

 

SUDURA 2 / 2005

 

 

CERCETARE - DEZVOLTARE / RESEARCH - DEVELOPMENT

 • Tensiuni termoelastice în filme monostrat din aliaje cu memorie, depuse prin pulverizare
 • Thermoelastic stresses in sputter-deposited shape memory alloy monolayered films
  • C. M. Crăciunescu, V. Budău

Rezumat

Abstract

 • Investigaţii microscopice cantitative ale straturilor pulverizate termic pe interiorul suprafeţelor cilindrice. Partea I - Efectuarea probelor experimentale

 • Quantitative microscopical analysis of the thermal sprayer layers on cylindrical internal surfaces. Part I - Manufacturing of experimental samples
  • A. Petrica, L. Miloş

Rezumat

 

Abstract

PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 • Utilizarea senzorilor optici în automatizarea proceselor de sudare MIG/MAG

  • O. Ionescu, I. Dumitrescu, G. Ionescu

Rezumat

 • Sudarea cu fascicul de electroni cu material de adaos şi programarea devierii fasciculului

  • J. Neubert

 

 • Creşterea productivităţii prin sudarea în tandem asistată de robot

  • M. Wohlgenannt

 

 • Ingineria sudării – o specializare necesară mileniului III în contextul integrării europene

  • R. Iovănaş

Rezumat

 

SUDURA 3 / 2005

 

 

CERCETARE - DEZVOLTARE / RESEARCH - DEVELOPMENT

 • Investigaţii microscopice cantitative ale straturilor pulverizate termic pe interiorul suprafeţelor cilindrice. Partea a II-a - Rezultatele analizei microscopice cantitative a straturilor depuse

 • Quantitative microscopically analysis of the thermal sprayed layers on cylindrical internal surfaces. Part II - The results of the quantitative microscopically analysis of the deposited layers
  • A. Petrica, L. Miloş

Rezumat

 

 

Abstract

 • Echipament ergonomic pentru tăiere – perforare sub apă folosind lancea termică

 • Ergonomic equipment for underwater cutting and perforation using thermal lance
  • Mariana Pârvu, M. Diaconu

 

 • Cercetări experimentale şi estimări analitice privind deformaţiile remanente la sudarea aluminiului. Partea I – Consideraţii iniţiale şi pregătirea cercetării experimentale

 • Experimental researches and analytical estimations on residual deformations in aluminium welding. Part I – Initial considerations and preparation of the experimental research
  • D. Dumbravă, V. Safta, M. Burcă, D. R. Păun

Rezumat

 

Abstract

PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 • Gradul minim de deformare necesar sudării la rece pe suprafeţe zimţate

  • B. Georgescu, E. Constantin,V. Georgescu

Rezumat

 • Comportarea la lipire şi rezistenţa la coroziune a îmbinărilor din aliaje dure
  • E. Lugscheider, S. Humm

 

 • Lipirea tare cu arcul electric a tablelor subţiri zincate – procedeu sigur şi eficient - Partea 1

  • N. Knopp, R. Killing

 

 

SUDURA 4 / 2005

 

 

CERCETARE - DEZVOLTARE / RESEARCH - DEVELOPMENT

 • Cercetări experimentale şi estimări analitice privind deformaţiile remanente la sudarea aluminiului.Partea II—Prelucrarea şi interpretarea rezultatelor experimentale

 • Experimental research and analytical estimations on residual strains when welding alumunium.Part II—Experimental results processing and interpretation.
  • D. Dumbravă, V. Safta, M. Burcă, Carmen Opris, P. Caneparu

Rezumat

 

Abstract

PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 • Lipirea tare cu arcul electric a tablelor subţiri zincate – sigur şi rentabil (Partea a II-a)
  • N. Knopp, R. Killing

 

 • Reglarea sinergică a instalaţiilor pentru sudare WIG

  • H. Lorenz, R. Killing

 

 • Tăierea cu plasmă. Partea I: Principiu, geometria duzei, gaze
  • W. Vanschen

 

 • Sudarea orbitală – o soluţie pentru probleme pretenţioase de sudare (Partea 1)

  • G. Aichele, M. Bär

 

 

SUDURA 5 / 2005

 

 

CERCETARE - DEZVOLTARE / RESEARCH - DEVELOPMENT

 • Optimizarea procedurilor de sudare a ţevilor din polietilenă PE 80 prin metoda planificării experimentelor RSD (Response Surface Design)
 • Optimizing the welding procedures of PE 80 polyethylene pipes through the design of experiments method RSD (Response Surface Design)
  • M. Cocard, I. Grozav

Rezumat

 

Abstract

PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 • Pulverizarea la rece pentru obţinerea unor straturi metalice cu conţinut redus de oxizi
  • H. Kreye, T. Stoltenhoff

 

 • Coroziunea pieselor din oţel inoxidabil în zona culorilor de revenire

  • R. Saggau, H. Pries, K. Dilger

 

 • Recondiţionarea unui rotor de turbină cu încărcare prin sudare

  • W. Storch, Insa Jokiel, C. Frank, E. Geist

 

 • Sudarea WIG mecanizată a materialelor pe bază de aluminiu, folosind curent alternativ asimetric

  • J. Hermann

 

 

SUDURA 6 / 2005

 

 

CERCETARE - DEZVOLTARE / RESEARCH - DEVELOPMENT

 • Cercetări privind amplitudinea deformaţiei de încovoiere la sudarea barelor
 • Researches on the amplitude of bending deformation in bars welding 
  • D. Dumbravă, V. Safta, Monica Ghenie, D. Costache

Rezumat

Abstract

PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 • Tăierea cu plasmă. Partea a II-a: Influenţa randamentului şi a calităţii, securitatea muncii şi protecţia sănătăţii

 • Plasma cutting. Part II: Influence of efficiency and quality, health and safety
  • W. Vanschen

Rezumat

 

Abstract

 • Sudarea orbitală – o soluţie pentru probleme de sudare pretenţioase. Partea II
 • Orbital welding – a solution for pretentious welding problems. Part II
  • G. Aichele, M. Bär

Rezumat

Abstract

 • Conductele pentru gazele folosite la sudare şi tăiere nu au viaţă veşnică

 • Pipelines for gases used to weld and cut are not everlasting
  • U. Tatter

Rezumat

Abstract

 • Aspecte tehnologice la sudarea oţelurilor DUPLEX URANUS 45 N-W1.4462 utilizate la confecţionarea magaziilor de marfă ale tancurilor fluviale de 110 m
 • Tehnological aspects when welding DUPLEX URANUS 45 N-W1.4462 steels for the production of goods warehouses of 110 m river tanks
  • S. Avramovici, I. Belu

Rezumat

 

Abstract