Text Box: < înapoi la Cuprins / Contents

2006

1/2006                  2/2006                 3/2006                  4/2006                  5/2006                 6/2006

SUDURA 1 / 2006

 

 

 

  CERCETARE - DEZVOLTARE / RESEARCH - DEVELOPMENT

 

 • Sudarea la rece pe suprafeţe zimţate cu material de adaos intermediar

 • Cold welding on cogged surfaces using intermediary filer material
  • B. Georgescu, E. Constantin, V. Georgescu

Rezumat

Abstract

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

 • Deformare şi pericol de fisurare la încărcarea parţială prin sudare
 • Deforming and danger of cracking at partial loading through welding
  • A. Gebert,U. Semmler, J. Haase

Rezumat

Abstract

 • Pericolele la transvazarea (reumplerea) în butelii mici a gazelor tehnice

 • Danger when filling out technical gases in small cylinders
  • U. Tatter

Rezumat

Abstract

 • Lipirea cu laser în construcţia de autovehicule
 • Laser bonding in the automobile engineering
  • C. Olaineck, A. Luft, J. Husner

Rezumat

Abstract

 • Progrese înregistrate la procedeul de pulverizare termică pe suprafaţa materialelor plastice

 • Recorded progresses at the thermal pulverization process on the surface of plastic materials
  • G. Wilhelm

Rezumat

Abstract

 

SUDURA 2 / 2006

 

 

  CERCETARE - DEZVOLTARE / RESEARCH - DEVELOPMENT

 

 • Stabilirea tehnologiei de sudare pentru repararea prin manşonare a unei conducte de gaz aflată sub apă

 • Welding technology to repair by socket welding an underwater gas pipeline
  • Mariana Pârvu

Rezumat

 

Abstract

 • Sudarea cu energie înmagazinată în câmp electrostatic (în condensatoare) şi sudarea cu  frecvenţă medie a oţelurilor cu conţinut ridicat de carbon
 • Welding of steels with higher carbon contents by means of capacitor discharge welding and medium – frequency welding
  • Heidi Cramer,T. Bschorr, T. Ott

Rezumat

 

Abstract

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

 • Metode de sustinere a baii metalice la sudarea prin topire

 • Sustainment methods of weld pool in metal arc welding

  • M. Burcă, C. Stoian, Claudia Doroga, C. Toma

Rezumat

Abstract

 • Potenţial lărgit de aplicaţie a procedeului de tăiere cu jet jet plasmă de înaltă precizie (Partea 1)

 • Great application potential of high-tolerance plasma arc cutting - Part 1

  • H. Simler, V. Krink, F. Laurisch

Rezumat

 

Abstract

 • Pentru prima dată, prin introducerea acoperirilor termice, a devenit posibilă cea mai mare operaţie de ranfluare a unei nave

 • By introducing thermal surfacing, the greatest ship lifting method became possible, for the first time
  • F. Schreiber

Rezumat

 

Abstract

 • Influenţa polarităţii asupra modului de pătrundere la sudarea WIG
 •  The polarity influence on the way of penetration at TIG welding
  • FR. Killing, H. Lorenz. 

Rezumat

Abstract

 

SUDURA 3 / 2006

 

 

  CERCETARE - DEZVOLTARE / RESEARCH - DEVELOPMENT

 

 • Fenomenele de licuaţie în ZIT-ul simulat artificial pe o soluţie solidă terţiară superaliată cu baza NiCrCo
 • Liquation phenomenon in artificial stimulated head affected zone for a tertiary superalloyed solid solution with Ni-Cr-Co base
  • T. Rusan, V. Safta

Rezumat

 

Abstract

 • Metodă analitico-experimentală de determinare a randamentului termic la sudarea cu arcul electric
 • Analytical and experimental method to determine the thermal efficiency in arc welding
  • D.Dumbrava, V. Safta, E. Berger,. R. Şipeţan,D. Costache

Rezumat

 

Abstract

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

 • Placarea suplimentară a conductelor sudate longitudinal, prin sudare cu plasmă şi pulbere
 • Additional surfacing of the longitudinal welded pipes by plasma arc welding and powder
  • V. Wesling, P. Giese, A. Bock

Rezumat

Abstract

 • Potenţial lărgit de aplicaţie a procedeului de tăiere cu jet de plasmă de înaltă precizie (Partea 2) 

 • Great application potential of high-tolerance plasma arc cutting - Part 2
  • H. Simler,V. Krink, F. Laurisch

Rezumat

 

Abstract

 • Sudarea prin vibratie cu preincalzire cu raze inflarosii

 • Vibration welding with infrared radiation preheating
  • Y. Kurykov, R. Künkel, G. W. Ehrenstein

Rezumat

Abstract

 • Noi aplicaţii industriale ale procedeului de sudare prin frecare cu element activ rotitor
 • New industrial applications of friction stir welding
  • A. von Strombeck

Rezumat

Abstract

 • Acoperiri interioare cu procedeul de încărcare prin sudare cu laser folosind flux sub formă de pulbere
 • Inner surfacing by using laser welding with flux powder
  • W. Vanschen

Rezumat

Abstract

 • Strangularea furtunurilor de gaz prin îndoire, în caz de pericol

 • Gas hose strangulation by bending in case of danger
  • U. Tatter

Rezumat

Abstract

 • Tandem pentru calitate şi eficienţă

 • Tandem for quality and efficiency
  • W. Lutz

 

 

SUDURA 4 / 2006

 

 

  CERCETARE - DEZVOLTARE / RESEARCH - DEVELOPMENT

 

 • Consideraţii de natură metalurgică privind domeniul de valabilitate a calificării procedurilor de sudare în funcţie de grosime, conform ISO 15.614-1:2004

 • Metallurgical considerations concerning the validity range of the welding procedures qualification depending of the material thickness, in accordance with ISO 15614-1:2004
  • V. Micloşi

Rezumat

 

Abstract

 • Îmbinări de tranziţie între materiale disimilare
 • Transition joints between dissimilar materials
  • W. M. Thomas, D. J. Staines, I.  M. Norris, C. S. Wiesner

 

 • Efectul tratamentelor termice post sudare asupra proprietăţilor ZIT-ului pe soluţiile solide superaliate terţiare cu baza Ni-Cr-Co
 • Post welding thermal treatment effect over HAZ properties on tertiary super alloy solid solutions with Ni-Cr-Co base
  • T. Rusan, V. Safta

Rezumat

 

Abstract

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

 • Potenţial lărgit de aplicaţie a procedeului cu jet de plasmă de înaltă precizie  (Partea 3)
 • Great application potential of high-tolerance plasma arc cutting – Part 3
  • H. Simler,V. Krink, F. Laurisch

Rezumat

Abstract

 • Încărcarea prin sudare a şinelor de tramvai cu straturi rezistente la uzură

 • Hardfacing by welding of tram rails using wear resistant layers
  • R. Jüngling, M. Titze

Rezumat

Abstract

 

SUDURA 5 / 2006

 

 

  CERCETARE - DEZVOLTARE / RESEARCH - DEVELOPMENT

 

 • Disoluţia şi cinetica reacţiilor de precipitare a particulelor de fază ce se produc în ZIT la sudarea superaliajelor terţiare cu baza Ni-Cr-Co, ca urmare a tratamentelor termice post sudare.

 • Dissolution and kinetic reactions of particles that occur in the Heat Affected Zone of a

  Ni–Cr–Co base tertiary welding super alloy, following post-welding thermal treatment.

  • T. Rusan, V. Safta

Rezumat

 

 

Abstract

 • Cercetări experimentale privind redresarea elementelor de structuri metalice
 • Experimental researches concerning the straightening of the metallic structures elements
  • D. Dumbravă, Gh. Gliţă, A. Magda, A. Dupţa, R. Şipeţan, D. Costache

Rezumat

Abstract

 • Analiza stărilor de tensiuni şi deformaţii dezvoltate în zona îmbinărilor sudate ale tablelor rulate pentru rezervoare cilindrice verticale
 • Analysis on stress and strain states in the welded joints zone of rolled plates for vertical cylindrical tanks
  • E. Laudacescu, N. N. Antonescu, M. G.  Petrescu

Rezumat

 

Abstract

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

 • Sudarea automată MIG a aliajelor de magneziu

 • MIG Automated Welding of Magnesium Alloys
  • M. Vogt, M. Gillner, T. Nietschke-Pagel, K. Dilger

Rezumat

Abstract

 • Lipirea cu flux în stare gazoasă

 • Gas flux brazing
  • R. Ditz

Rezumat

Abstract

 • Lipirea cu plasmă a aliajelor de aluminiu şi magneziu

 • Plasma soldering of aluminum and magnesium alloys
  • K. Bobzin, E. Lugscheider, D Jäger, J. Rösing

Rezumat

Abstract

SUDURA 6 / 2006

 

 

  CERCETARE - DEZVOLTARE / RESEARCH - DEVELOPMENT

 

 • Determinarea influenţei lungimii libere a sârmei-electrod asupra parametrilor geometrici ai depunerii prin sudare MIG în impulsuri de curent la aliaje de Al-Mg-Si

 • The influence of wire electrode stick-out on geometrical parameters in pulsed MIG welding of Al-Mg-Si alloys
  • V. I. Safta

Rezumat

 

Abstract

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

 • Sudarea WIG în puncte – punctiform, rapid, fără tensiune

 • Spot TIG welding – contact point, rapid, with out stresses
  • H. Lorenz

Rezumat

Abstract

 • Reducere importantă a costurilor la repararea prin sudare a unui cazan de aburi

 • Important costs cut when using the repair by welding process for a boiler
  • J. Koch

Rezumat

Abstract

 • Construcţii uşoare realizate economic folosind procedeul de sudare prin frecare cu element activ rotitor

 • Economic light constructions made by friction stir welding
  • T. Blaschke, A. Escherts, S. Hollunder

Rezumat

 

Abstract

 • Influenţa gazului de proces la sudarea cu laser – Partea 1: Controlul acţiunii protecţiei la  sudarea oţelurilor

 • Influence of the process gas in the laser welding – Part 1: Control of the protection action in the steel welding
  • W. Danzer

Rezumat

 

Abstract

 • Problemele cauzate de azot şi aer la sudarea cu fascicul laser

 • Problems caused by the nitrogen and air in the laser welding
  • Johann Hermann

Rezumat

Abstract