Text Box: < înapoi la Cuprins / Contents

2007

1/2007                  2/2007                 3/2007                  4/2007                  5/2007                 6/2007

SUDURA 1 / 2007

 

 

  CERCETARE - DEZVOLTARE / RESEARCH - DEVELOPMENT

 

 • Consideraţii de natură metalurgică privind domeniul de valabilitate a calificării procedurilor de sudare în funcţiune de grosime, conform ISO 15614-1:2004. Metodă grafo-analitică pentru determinarea domeniului de valabilitate a calificării, funcţiune de grosime, la sudurile cap la cap
 • Metallurgical considerations concerning the validity range of the welding procedures qualification  depending of the material thickness, in accordance with ISO15614-1:2004. Grapho-analytical method for the validity range determination of the qulification depending of the material thickness, on butt weldings

  • V. Micloşi

Rezumat                     

 

 

 

Abstract

 • Consideraţii teoretice şi rezultate experimentale la transferul masic prin arcul electric   
 • Theoretical considerations and experimental results obtained at the mass transfer through the electric arc    
  • E. Constantin, L. R. Mistodie

Rezumat

Abstract

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

 • Greseli frecvente la sudarea MAG si implicatiile lor in costurile de fabricatie
 • Frequent errors in MAG welding and their implications in fabrication costs
  • R. Molnar

Rezumat

Abstract

 • Sudarea MAG a otelurilor inalt aliate cu viteza de avans variabila a sarmei
 • MAG welding of the high alloyed steel with variabile feed rate of wire
  • Manuela Zinke,J. Schröder

Rezumat

Abstract

 • Sistemul mobil pentru sudarea laser cu conducere manuala
 • Mobile system for laser welding with manual operation
  •  J. Grieger, M. Günter                                                       

Rezumat

Abstract

 

SUDURA 2/2007

 

 

CERCETARE - DEZVOLTARE / RESEARCH - DEVELOPMENT

 

 • Studiul tensiunilor si deformatiilor din timpul sudarii la rece pe suprafete zimtate
 • Study of stresses and strains during  cold welding on cogged surfaces
  • B. Georgescu,V. Georgescu                   

Rezumat

Abstract

 • Influenta parametrilor de sudare asupra puterii efective la procedeul MIG in impulsuri de curent a aliajului AlMgSi 0,5
 • Influence of the welding parameters on the effective power in the MIG pulse process of the AlMgSi 0,5 alloy
  •  V. I. Safta

Rezumat

Abstract

 • Cercetări asupra procesului de sudare prin frecare a componentelor disimilare  îmbunătăţite - carburate  
 • Researches about the friction welding of the dissimilar refined – carburated components
  •  I. Mitelea, A. Mosila

Rezumat

 Abstract

 • Perspective noi în sudarea MIG/MAG – Absenţa stropilor la sudare oferă utilizatorilor calea spre competitivitate
 • New perspectives in GMA welding - Freedom from spatter gives users a competitive edge 
  • H. Hackl

Rezumat

Abstract

 • Asigurarea calităţii la sudare

 • Ensuring quality in welding
  • D. N. Shackleton, D.von Hofe

 

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

 • Recondiţionarea prin sudare a unui ansamblu convertizor cu oxigen pentru elaborarea oţelului  
 • Reconditioning by welding of an oxygen converter assemble           
  • P. Bădescu

Rezumat

Abstract

 • Energie pentru Ghana prin Know-How din Austria
 • Energy for Ghana through Austrian Know-How
  • F. Winkler, R. Hauzenberger 

Rezumat

Abstract

 

SUDURA 3/2007

 

 

CERCETARE - DEZVOLTARE / RESEARCH - DEVELOPMENT

 

 • Procedeul de sudare CMT – o revoluţie în tehnologia sudării
 • The CMT-process – a revolution in welding technology
  • K. Himmelbauer

Rezumat

Abstract

 • Fenomene de difuzie a carbonului în îmbinări sudate „alb-negru" (10TiNiCr180-14MoCr10)

 • Carbon diffusion phenomena by „black-white“ welded joints (10TiNiCr180-14MoCr10)
  • I. Mitelea, D. Ştefan, I. D. Uţu

Rezumat

Abstract

 • Influenţa factorilor de mediu asupra calităţii sudurilor subacvatice
 • Influence of the environment factors on the underwater welds quality
  • Mariana Pârvu

Rezumat

Abstract

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

 • Cum funcţionează? Sudarea MAG cu „arc spray foarte scurt“
 • How it works? MAG welding with „very short spray arc“
  • R. Killing

Rezumat

Abstract

 • Tăiere sau scobire cu flacără – Alegeţi combinaţia corespunzătoare de duze!
 • Flame cutting or grooving – Choose the right combination of nozzies!
  • U. Tatter

Rezumat

Abstract

 • Lipirea cu metal de adaos în mediu de gaz protector – imbold pentru un nou procedeu
 • Shielding arc brazing filler metal – impulse to a new procedure
  • C. Eisenbeis

Rezumat

Abstract

 

SUDURA 4/2007

 

 

CERCETARE - DEZVOLTARE / RESEARCH - DEVELOPMENT

 

 • Variowire — o nouă variantă de sudare a aluminiului prin procedeul MIG, utilizând sârmă-electrod subţire

 • Variowire — a new variant of the gas metal-welding of aluminium with thin wire electrodes
  • U. Dilthey, K Willms

Rezumat

Abstract

 • Time Twin Digital —Viteze ridicate de depunere la sudarea cu două sârme

 • Time Twin Digital — Top deposition rate thanks to two wire electrodes
  • K. Himmelbauer

Rezumat

Abstract

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

 • Lipire tare şi lipire mixtă (tare-moale) electric prin presiune în puncte—posibilitatea de realizare a îmbinărilor prin suprapunere pe suprafeţe vizibile

 • Resistance spot brazing and mixed brazing (brazing and adhesive bonding) - possibility to make overlap joints on visible surfaces
  • G. Sitte

Rezumat

 

Abstract

 • Sudarea electrică prin presiue în practica atelierelor pentru caroserii auto

 • Resistance spot welding in automobile bodies workhops
  • H.-J. Rusch

Rezumat

Abstract

 • Posibilităţile oferite de procedeul de sudare prin frecare cu element activ rotitor (FSW Friction Stir Welding)

 • Posibilities offered by friction stir welding
  • S. Sheikhi, J. F. dos Santos

Rezumat

 

Abstract

 • Sudare WIG cu sârmă caldă—şi la sudarea în rost îngust, respectiv la sudare orbitală (Partea I)

 • Hot wire TIG welding—also used in narrow gap welding and arbital welding, respectively (Part I)
  • A. Günter ,T. Undi

Rezumat

 

Abstract

 • Tehnica de sudare a titanului—Prelucrarea prin sudare a materialelor pe bază de titan

 • Titanium welding tehnique—Processing by welding of titanium based materials
  • E. Brune

Rezumat

Abstract

 

SUDURA 5/2007

 

 

CERCETARE - DEZVOLTARE / RESEARCH - DEVELOPMENT

 

 • Experimentări privind sudarea bolţurilor prin penetrarea tablelor din oţel cu diferite acoperiri

 • Testing of the through-deck-stud welding on steel sheets with diferent coatings
  • A. Jenicek,  M. Berndl,  Heidi Cramer

Rezumat

 

Abstract

 • Influenţa parametrilor mecanici de intrare asupra parametrilor mecanici de ieşire, la sudarea prin frecare cu element activ rotitor

 • The influenece of input mechanical parameters on the output parameters in friction stir welding
  • Ş. Panaitescu

Rezumat

 

Abstract

 • Parametrii de proces la sudarea prin frecare a fontelor nodulare cu oţelurile slab aliate pentru construcţii mecanice

 • Process parameters in friction welding of nodular cast irons with low alloyed steels for mechanical constructions
  • I. Mitelea, R. Gugu, A. Petrica

Rezumat

 

Abstract

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

 • Sudarea WIG cu sârmă caldă — şi la sudarea în rost îngust, respectiv la sudare orbitală (Partea II)

 • Hot wire TIG welding — also used in narrow gap welding and orbital welding, respectively (Part II)
  • Günter A. ,T. Undi

Rezumat

 

Abstract

 • Sudarea în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil în formă de bandă  -  creştere de randament uşor de realizat
 • Gas — shielded metal arc welding with strip electrode  -  easy to realize efficieny increase
  • D. Dzelnitzki

Rezumat

 

Abstract

 

SUDURA 6 / 2007

 

 

CERCETARE - DEZVOLTARE / RESEARCH - DEVELOPMENT

 

 • Evaluarea pieţei sudării din România la nivelul anului 2006

 • Evaluation of the welding market from Romania in 2006
  • D. Dehelean, N. Joni

Rezumat

Abstract

 • Cauzele generării defectelor şi posibilităţile de evitare la sudarea MIG şi MAG a aliajelor de aluminiu

 • Causes of defects generation and possibilities to avoid them when using MIG and MAG aluminium alloy welding
  • V. I. Safta

Rezumat

 

Abstract

 • Program de calcul a tensiunilor şi deformaţiilor remanente, în cazul sudării cap la cap a tablelor din oţel sau din aliaje de aluminiu

 • Calculus program of residual stresses and strains, when using butt welding of plates or of aluminium alloys
  • D. Dumbrava, Carmen Opriş, Mihaela Herman, R. Şipeţan

Rezumat

 

Abstract

  PRACTICIANUL SUDOR / WELDING PRACTITIONER

 

 • Îmbinare rapidă şi sigură cu energie mică—Privire generală asupra procedeelor de sudare în mediu de gaz protector cu electrod fuzibil cu energie mică

 • Rapid and secure joining using low heat input—General review on low heat input, gas shielded metal arc welding processes
  • R. Killing

Rezumat

 

Abstract

 • Pentru table groase şi viteze de suadre mari: sudare laser hibrid + sudare în tandem

 • For thick plates and high speeds: hybrid laser welding + tandem welding
  • H. Staufer, M. Rührnößl

Rezumat

Abstract