ÎN ATENŢIA AUTORILOR

 

CONDIŢII DE REDACTARE A ARTICOLELOR PENTRU REVISTA SUDURA

1.1. Limbă

Articolele se vor trimite la redacţie în limba română de autorii din ţară, respectiv în limba engleză de autorii din străinătate.

1.2. Conţinut şi extindere
Lucrarea va începe cu Introducere şi se va încheia cu Concluzii, fiind structurată astfel încat să respecte structura generală a unui articol ştiinţific: prezentarea stadiului actual al cecetărilor în domeniul tematicii abordate, metodologia de cecetare, analiza şi interpretarea rezultatelor, concluzii finale.
Titlurile şi subtitlurile trebuie folosite pentru a împărţi în secţiuni logice subiectul şi a atrage atenţia asupra ideilor esenţiale. Numerotarea se va face în concordanţă cu sistemul zecimal al subdiviziunilor după cum urmează: 1 1.1. 1.2. ş.a.m.d. 2 2.1. 2.2. ş.a.m.d.
Lungimea articolului nu va depasi 12 pagini.

1.3. Rezumat
Articolul va fi însoţit de un rezumat redactat în limbile română şi engleză.
Rezumatul va recapitula pe scurt faptele afirmate în articol şi în concluziile sale şi să se sublinieze informaţiile noi, indicând importanţa lor.
Rezumatul va avea o extindere de 200 - 300 cuvinte.

1.4. Format
Mărimea formatului: A4
Textul, subtitlurile, legendele figurilor şi tabelele se vor scrie în WORD
Textul se va scrie la un rând (inclusiv bibliografia), cu un rând liber între paragrafe şi titlurile capitolelor.
Pentru formule matematice complicate se va mări spaţiul, astfel ca subscrierile şi superscrierile să nu se suprapună.

1.5. Fonturi
Se va folosi Arial; la textul în limba română se vor folosi fonturi (caractere) româneşti:
- Titlul: mărimea 14, litere mari, bold
- Subtitlu (Titlul de capitol): mărimea 12, bold
- Textul articolului inclusiv bibliografia: mărime 12
- Legendele figurilor si tabelele: marime 11.

1.6. Tabele
Tabelele vor avea un titlu si vo fi numerotate consecutiv.
In cazul unor note de subsol ale tabelelor referirea la ele se marchează cu semne (spre exemplu „*”, „”).

1.7. Figuri
Figurile vor avea un titlu si vor fi numerotate consecutiv.
Figurile vor avea format “jpg.” (minim 300 dpi).
Legenda figurii va fi mentionata dupa denumirea acesteia.

1.8. Ecuaţii şi formule
Ecuaţiile şi formulele vor fi numerotate consecutiv.
Se vor folosi simboluri standard.
Se va indica clar ce înseamnă simbolurile şi unităţile în care sunt măsurate.
Toate subscrierile / notele şi superscrierile vor fi indicate clar.

1.9. Utilizarea numelor de marcă
In cuprinsul articolului nu se vor utiliza nume de marcă pentru produsele mentionate.

1.10. Referinţe bibliografice
Referințele bibliografice trebuie sa fie citate in text. Ele vor fi prezentate la sfarsitul lucrarii in ordinea citarii.  
Referinţele vor include:
- numele autorului (autorilor), de exemplu: Popescu, I., Ionescu, P.;
- titlul lucrării în original, respectiv in engleza daca lucrarea nu este redactata in limba engleza sau romana.
- numele publicaţiei în care a apărut;
- anul, numărul volumului, numărul revistei;
- numerele primei şi ultimei pagini ale textului citat.

 Recenzarea articolelor
Articolele care apar în revista SUDURA, sunt recenzate de doi referenti ştiinţifici.

Trimiterea articolului la redacţia revistei SUDURA
1. Autorul este rugat să trimită articolul la redacţie prin e-mail (loredana.tioc@asr.ro). Articolul trebuie să fie complet (text, figuri, tabele, bibliografie).
2. Împreună cu articolul, autorul (autorul principal, dacă sunt mai mulţi autori) este rugat să trimită la redacţie o declaraţie din care să rezulte că articolul nu a mai fost publicat.

După publicarea articolului în revista SUDURA, Copyright © aparţine Editurii SUDURA, autorul nemaiavând dreptul publicării articolului în altă publicaţie, decât în baza unui contract de licenţă încheiat între Editura SUDURA şi editura care doreşte să republice articolul.

 

Redactare articole

 

Article drow up