COLECTIVUL DE REFERENŢI ŞTIINŢIFICI

Este format din membrii Colegiului de redacţie al revistei

 

Toate articolele trimise la redacţie sunt trimise de Redactorul responsabil la câte un referent ştiinţific pentru analizare, exprimare de observaţii şi solicitări de modificări din partea autorilor. Redacţia transmite referenţilor, împreună cu articolul de analizat şi un model de referat ştiinţific, care se încheie cu propunerea referentului privin oportunitatea publicării articolului în revista SUDURA, referentul menţionând şi capitolul revistei în care propune publicarea articolului.

Modelul de referat se găseşte la  referat-evaluare-limba-română, respectiv referat-evaluare-limba-engleză

Evaluare articole

 

Articles evaluation