Revista SUDURA a fost fondată în anul 1938, ca Organ Oficial al Cercului pentru Încurajarea Sudurii (CIS), cu sediul în Timişoara.
CIS a fost înfiinţat în anul 1937 şi a funcţionat, în conformitate cu statutul său, ca „asociaţiune în drept privat, în conformitate cu prevederile legii pentru persoanele juridice”. Revista SUDURA, ca revistă a CIS, a apărut neîntrerupt timp de 8 ani (1938 – 1945), cu 4 apariţii/an. Revista nu a apărut în perioada 1946 - 1990, ca urmare a desfiinţării în România a asociaţiilor profesionale.
Revista SUDURA a început să apară din nou în anul 1991, ca revistă a Asociaţiei de Sudură din România.
Ţinând seama de faptul că revista SUDURA a apărut începând cu anul  1938, anul 2014 este al 24-lea an de apariţie al revistei, cu o întrerupere de 45 ani (în perioada 1946 – 1990). 
În anii 1991 - 2003, timp de 13 ani, SUDURA a apărut regulat cu 4 numere/an (martie, iunie, septembrie, decembrie), în anii 2004 - 2009, timp de 6 ani, SUDURA  a apărut regulat cu 6 numere/an (februarie, aprilie, iunie, august, octombrie, decembrie), iar din anul 2010, din motive financiare, apare din nou, în mod regulat cu 4 numere/an (martie, iunie, septembrie, decembrie).
Din anul 2010, revista apare şi în variantă electronică (revistele se pot consulta pe pagina web a ASR http://www.asr.ro/html_ro/ro13_revista.htm).

Articolele din revista SUDURA sunt citate în importante baze de date internaţionale (WELDASEARCH, METADEX, BANCA DATI IIS-DATA) şi rezumate ale articolelor apar în volume internaţionale de prestigiu, care cuprind rezumate (Welding Abstracts Journal TWI - The Welding Institute – Marea Britanie, Cambridge Scientific Abstracts – Scientific&Technical Publishers).
Din anul 2007, revista SUDURA este clasificată de Consiliul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Învăţământul Superior (CNCSIS) la categoria B+ (cod CNCSIS 321).
Colegiul de Redacţie şi Redactorul responsabil al revistei aparţin ASR, iar editarea şi publicarea revistei este asigurată de EDITURA SUDURA Timişoara, editură a ASR.

CAPITOLE INFORMAŢIONALE (faceţi clik pentru mai multe detalii)

 

Despre revista

 

SUDURA